Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Radzanowo na rok szkolny 2020/2021 oraz załącznikiem Nr 1 do powyższego zarządzenia podaję do wiadomości harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym.
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola do 26.03.2020r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola do 28.03.2020r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 31.03.2020r. do godz. 12.00 - tablica informacyjna w przedszkolu
4.Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia od 29.03.2020r. do 5.04.2020r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 08.04.2020r. do godz. 12.00.

UWAGA!
1.Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać oraz złożyć w siedzibie przedszkola w godz. 7.00 - 14.45 ( u intendenta przedszkola lub dyrektora przedszkola).
Wszelkie pytania proszę kierować do dyrektora przedszkola za pomocą wiadomości fb przedszkola lub pod adresem mail:przedszkoleradzanowo@op.pl.
WNIOSKI DO POBRANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

http://www.radzanowo.pl/oswiata/samorzadowe-przedszkole-w-radzanowie
Komunikat 2020-03-08, 08:45 | autor: Weronika Gołębiowska
Przedszkolowo.pl logo