Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Kodujemy... Programujemy...

Pierwszy raz zrealizowaliśmy zajęcia dla wszystkich roczników jednocześnie, stosując trzy stacje tematyczne oparte o te same pomoce dydaktyczne, ale z zastosowaniem różnego stopnia trudności zadań. Dotyczyły one kodowania, programowania oraz wykorzystania tabletów w grach edukacyjnych. W jednej sali znalazły się dzieci i wszystkie ciocie, które koordynowały poszczególne działania.
To pierwsze spontaniczne warsztaty, które w znakomity sposób dały szansę poznania się młodszych i starszych dzieci przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
A na koniec zabawy rytmiczne z wykorzystaniem cudnych kolorowych chust.
Relacja 2020-02-24, 20:06 | autor: Weronika Gołębiowska
Przedszkolowo.pl logo