O nas

Samorządowe Przedszkole w Radzanowie jest placówką samorządową.

Siedziba przedszkola znajduje się w Radzanowie ul. M. Konopnickiej 3

Organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku.Inspektor Ochrony Danych - Konrad Matlęga e-mail: iod.radzanowo@mkadministrators.plPrzedszkolowo.pl logo